Rättshjälp/Rättsskydd

I många fall behöver den som anlitar advokat inte betala hela kostnaden själv.

Rättsskydd

I många ärenden, bland annat vid tvist vid tingsrätten, kan en person eller ett företag använda rättsskyddet i hemförsäkringen eller i företagets försäkring. Det innebär att den som anlitar advokat betalar en viss procentsats av den totala kostnaden och försäkringsbolaget betalar resten. Rättsskydd omfattar ersättning både för egna och motpartens rättegångskostnader. Jag hjälper till i kontakterna med försäkringsbolag och ansöker om rättsskydd.

 

Rättshjälp

Om det inte finns någon försäkring med rättsskydd kan en privatperson ofta få rättshjälp.Det är en statlig förmån som innebär att den enskilde betalar en viss del av advokatkostnaden och staten svarar för resterande del.

Rättshjälpen är baserad på inkomst och utgår inte om en person tjänar över en viss gräns. Det innebär att det är sökandens inkomst som avgör hur stor andel av advokatkostnaden som han eller hon måste svara för.

På advokatbyrån hjälper jag till att upprätta ansökan om rättshjälp.