Advokatbyrå i Helsingborg & Halmstad

 

Vi är en advokatbyrå som tillhandahåller särskild kompetens inom många rättsområden som bland annat fastighetsrätt, avtalsrätt & brottmål. 

Vi är din advokat när du behöver hjälp. 

 

Välkommen till Advokatfirman Nilsson AB i Helsingborg.

Vi tillhandahåller särskild kompetens inom många rättsområden som bland annat fastighetsrätt, avtalsrätt & brottmål. 

Vi finns när du behöver hjälp.

Din advokat i Helsingborg & Halmstad

När du som privatperson eller företagare hamnar i juridiska svårigheter eller söker juridisk vägledning är det bra att ta hjälp av en advokat eller jurist med stor kompetens inom det området du behöver hjälp med. På så sätt kan du känna dig trygg i att dina intressen tas till vara och behöver inte oroa dig för hur processen kommer att se ut.

Hos oss på Advokatfirman Nilsson arbetar många erfarna advokater med att hjälpa privatpersoner och företag i Helsingborg och Halmstad med omnejd som söker råd inom något av juridikens områden. Vi är en advokatbyrå som kan ge dig kvalificerad vägledning oavsett om du är en privatperson som behöver hjälp vid en bodelning, eller om du är ett företag som söker råd kring avtalsskrivning. Vårt mål är alltid att kunna ge dig ett tryggt och personligt bemötande.

Vad kan våra advokater hjälpa dig med?

Hos oss hittar du en bred kompetens, där flera av våra advokater är specialister på olika juridiska områden. Sammantaget har vår advokatbyrå stor kunskap inom de flesta av juridikens områden, allt från avtalsskrivning, till brottsmål, till tvistemål. Oavsett vilket problem du behöver hjälp med hittar du stor kompetens här!

Våra klienter är alla typer av människor som någon gång behövt juridisk hjälp. Vårt mål är att möta dig där du befinner dig, och sedan tillsammans arbeta oss vidare.

Bland privatpersoner finns både de som själva söker rådgivning, och de som genom en domstol blivit tilldelade ett biträde för en rättegång bland våra klienter. Vi är vana vid att möta människor i alla livets stadier.

Vi har även hjälpt många olika företag, framför allt små och medelstora företag, med olika juridiska svårigheter. Våra advokater kan hjälpa er med allt från att skriva avtal på korrekt sätt, till rekonstruktion av hela företag. Er situation och ert mål är alltid vår startpunkt, och därifrån arbetar vi för att hitta en så bra lösning som möjligt för er!

Vår arbetsprocess

När du söker hjälp eller rådgivning hos oss börjar vi alltid med ett förutsättningslöst möte mellan en av våra advokater och dig. På rådgivningsmötet går vi igenom dina funderingar och din situation, och ger dig vägledning kring vart du kan gå därifrån.

För många av våra klienter räcker det med ett vägledande möte för att de själva ska kunna arbeta vidare, men många behöver också mer hjälp än så. Bestämmer du dig för att gå vidare i processen så kan vi företräda dig i de sammanhang som det behövs. Vi kan vara ett stöd vid alla kontakter med motparter, polis, domstol, eller andra instanser där du vill känna dig extra trygg.

Våra medarbetare har alla sina specialområden, och hos oss kommer du därför alltid möta den person som kan din situation bäst. Inga funderingar är för dumma, så tveka inte att kontakta oss med dina frågor!

I många fall behöver du inte betala hela kostnaden själv när du anlitar om advokat, utan du kan ofta få rättshjälp eller rättsskydd. Du kan läsa mer på vår sida om just Rättshjälp/Rättsskydd.

Affärsjuridik

För företag kan våra advokater bistå med kvalificerad rådgivning vid förhandlingar, process vid domstol eller skiljeförfarande, såväl i Sverige som internationellt.

Inom affärsjuridik har vi bland annat kunskap inom bolagsrätt, likvidationer, rekonstruktioner, m.m. Vi hjälper bland annat företag som hamnat i en situation där företaget behöver struktureras om, antingen det gäller en likvidation där företaget ska avvecklas, eller en rekonstruktion där ett företag i knivig ekonomisk situation behöver hjälp att undvika konkurs.

Även vid affärsjuridiska tvister kan vi hjälpa er att få till bästa möjliga lösning. På vår advokatbyrå arbetar vi både med ärenden som löses utom rätta och de som tas genom domstolar eller skiljenämnder. Ni kan också få rådgivning kring om ert fall bör tas upp till domstol eller om det kan tas till skiljenämnden. Skiljenämnden är en institution som behandlar mindre ärenden utefter en form som parterna till stor del kommer överens om, och som kan ge en högre grad integritet då deras handlingar inte är offentliga.

Våra advokater arbetar alltid för att på bästa sätt ta till vara på våra klienters intressen, både ur en rättslig och affärsmässig synvinkel, och vill därför hjälpa er igenom hela processen.

Brottmål

Vid brottmål kan vi både hjälpa dig som blivit utsatt för ett brott och dig som är misstänkt för ett brott. Oavsett om du blivit utsatt eller är misstänkt kan det vara en mycket stressande och påfrestande tid, där det kan vara svårt att veta vad man ska göra. Det är då det är tryggt att ha en expert med sig kan hjälpa en och ta till vara på ens intressen för att komma fram till bästa möjliga lösning.

Våra advokater har mångårig erfarenhet av brottmål, såväl av försvararuppdrag och som målsägandebiträde. Både du som är misstänkt för brott och du som blivit utsatt för brott har rätt att själv välja ett biträde. Väljer du inget själv kommer du att tilldelas ett.

Vi finns inte bara där vid en rättegång, utan kan hjälpa dig igenom hela processen. Från förundersökning och polisförhör till slutlig dom. Vid alla moment kan vi finnas där som stöd, och vi kan även hjälpa dig med kontakt med polis och domstol om du önskar det.

Det viktigaste för oss är att du ska känna dig trygg i processen, oavsett vilken sida av det du står på, och att du känner att du får allt stöd du behöver. Är du i en situation där du behöver stöd, eller har några funderingar kring hur processen går till, tveka inte att kontakta oss!

Familjerätt

I olika skeden av livet uppstår ibland situationer där du i ditt vardagsliv behöver juridisk hjälp. Det kan handla om att en närstående har gått bort, en relation har fått ett slut, eller någon annan situation där tvister kring det juridiska kan uppstå. Med den samlade erfarenheten inom familjerätt på vår advokatbyrå kan du känna dig trygg med vår hjälp, oavsett hur din situation ser ut.

En av de vanliga situationerna inom familjerätt som nästan alla någon gång hamnar i är dödsfall i familjen. Då behöver en bouppteckning upprättas och ett arvskifte genomföras. För att allt ska gå rätt till är det bra att anlita någon med den juridiska kunskapen, som också kan vara ett stöd i en svår tid när det praktiska som behöver ordnas ofta hamnar i andra hand.

Separation är en annan situation där man kan behöva hjälp med det juridiska. Det kan exempelvis handla om den ekonomiska fördelningen, boendefördelning eller vårdnadstvister. Här kan vi hjälpa er hitta den bästa möjliga situationen för båda parter.

Genom att upprätta ett testamente och äktenskapsförord underlättas flera av de här processerna. Våra medarbetare har stor kunnighet inom de här områdena och kan hjälpa er se till att allt kommer med och utformas på rätt sätt.

Välkommen till Advokatfirman Nilsson AB